Zapraszamy do skorzystania z indywidualnych zajęć nauki lub doskonalenia pływania na pływalni hotelu Mercury – Kraków ul. Fabryczna 13
(Centrum Sportowo-Rekreacyjne FABRYKA CIAO)
 
 
WARIANT I (bez transportu Klienta)
 1. Telefonicznie zarezerwuj instruktora.
 2. W umówiony dzień i o umówionej godzinie instruktor spotka się z Klientem na wybranej przez niego pływalni.
 3. Instruktor zrealizuje 45 minut zajęć nauki lub doskonalenia pływania, rehabilitację lub inną formę zajęć na pływalni
 
KONTAKT
DOJAZD
CENA USŁUGI
KOSZTY DODATKOWE
tel.: 12 429 91 37

tel.: 602 213 183
GRATIS
(w granicach administracyjnych Krakowa)

DO UZGODNIENIA
(poza granicami
administracyjnymi Krakowa)
120,00 zł
(zajęcia dla 1 osoby)

180,00 zł
(zajęcia dla 2 osób)

Koszt biletów wstępu
dla Klienta:

39,00 zł / 60 minut (osoba dorosła)

29,00 zł / 60 minut (dziecko)
1 100,00 zł
(w abonamencie
10-godzinnym dla 1 osoby)

1 700,00 zł
(abonamencie 10-godzinnym dla 2 osób)

 

WARIANT II (z transportem Klienta)
 1. Telefonicznie zarezerwuj instruktora.
 2. W umówiony dzień i o umówionej godzinie, w umówionym miejscu instruktor odbierze Klienta (+ ewentualnie osobę(y) towarzyszącą(e)) a następnie zawiezie na wybraną pływalnię.
 3. Instruktor zorganizuje wejście na pływalnię.
 4. Instruktor zrealizuje 45 minut zajęć nauki lub doskonalenia pływania, rehabilitację lub inną formę zajęć na pływalni.
 5. Instruktor zorganizuje wyjście z obiektu pływalni.
 6. Instruktor odwiezie Klienta (+ ewentualnie osobę(y) towarzyszącą(e)) pod wskazany adres.
 
KONTAKT
TRANSPORT
CENA USŁUGI
KOSZTY DODATKOWE
tel.: 12 429 91 37

tel.: 602 213 183

GRATIS
(w granicach administracyjnych Krakowa)

DO UZGODNIENIA
(poza granicami
administracyjnymi Krakowa)

260,00 zł
(do 3 godzin)

Koszt biletów wstępu
dla Klienta:

39,00 zł / 60 minut (osoba dorosła)

29,00 zł / 60 minut (dziecko)

2 500,00 zł
(do 3 godzin w abonamencie
10-godzinnym)
80,00 zł
(każda następna, rozpoczęta godzina)

 USŁUGĘ DEDYKUJEMY:
DZIECIOM, MŁODZIEŻY, DOROSŁYM I SENIOROM

 
 

Formularz zgłoszeniowy

Imię i nazwisko:
Wiek:
Numer telefonu:
Adres e-mail:

Umiejętności pływackie na wodzie głębokiej:

Początkujący(a)
Pływanie kraulem
Pływanie z wykorzystaniem "skrzydełek pływackich"
Pływanie żabką
Pływanie z wykorzystaniem deski pływackiej
Pływanie delfinem
Pływanie grzbietem
 

Preferewany dzień zajęć

Poniedziałek
Czwartek
Wtorek
Piątek
Środa
Sobota
Inne informacje:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Marek Kosiba prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BEMA dla zdrowia – Julian Kosiba & Marek Kosiba s.c. (ul. inż. Adama Bielańskiego 15, 30-244 Kraków, NIP 944-225-41-27, REGON 366410349).

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy, w tym kontaktu z klientem w związku z zawarciem i wykonaniem umowy,
 • spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa,
 • dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową z klientem.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontakt z klientem w związku z zawarciem i wykonaniem umowy,
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przechowywanie dokumentacji w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa,
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora polegający na dochodzeniu ewentualnych roszczeń związanych z umową z klientem,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

4. Dane osobowe mogą być przekazywane:

 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w celu wykonania obowiązków nałożonych przepisami prawa,
 • pracownikom i współpracownikom,
 • podmiotom świadczącym usługi księgowe,
 • podmiotom zapewniającym usługi poczty elektronicznej.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat liczony od momentu wykonania umowy.

6. Ma Pan/Pani prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia (w zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy w sposób zautomatyzowany), prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, jednakże tylko wówczas, gdy podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora.

7. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Przetwarzanie dokonane na podstawie zgody przed jej cofnięciem pozostaje zgodne z prawem.

8. W przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów RODO przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

9. Podanie danych jest dobrowolne, choć niezbędne do realizacji umowy.

10. Jeżeli chce Pan/Pani uzyskać informacje o przetwarzaniu danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować przez email bema@bema.krakow.pl lub listownie na adres ul. inż. Adama Bielańskiego 15, 30-244 Kraków.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Informuję, że udzielenie pierwszej zgody – tj. na przetwarzanie danych dotyczących zdrowia w celu udziału w kursie nauki lub doskonalenia pływania – jest niezbędne do tego, aby wziąć udział w kursie. Natomiast udzielenie drugiej, trzeciej i czwartej zgody nie jest konieczne, aby wziąć udział w kursie.

1. Zgoda na przetwarzanie danych dotyczących zdrowia w celu udziału w kursie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Marka Kosibę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą BEMA dla zdrowia – Julian Kosiba & Marek Kosiba s.c. (ul. inż. Adama Bielańskiego 15, 30-244 Kraków, NIP 944-225-41-27, REGON 366410349) moich danych osobowych dotyczących zdrowia oraz danych osobowych mojego dziecka dotyczących zdrowia podanych w zgłoszeniu udziału kursie w celu udziału w kursie.

zgadzam się
nie zgadzam się
   

2. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku w celach dydaktycznych

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przez Marka Kosibę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą BEMA dla zdrowia – Julian Kosiba & Marek Kosiba s.c. (ul. inż. Adama Bielańskiego 15, 30-244 Kraków, NIP 944-225-41-27, REGON 366410349) nieodpłatnie mojego wizerunku oraz wizerunku mojego dziecka w celach związanych z realizacją kursu (rejestracja fotograficzna i filmowa uczestnika kursu w celu analizy dydaktycznej).

zgadzam się
nie zgadzam się
 

3. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Marka Kosibę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą BEMA dla zdrowia – Julian Kosiba & Marek Kosiba s.c. (ul. inż. Adama Bielańskiego 15, 30-244 Kraków, NIP 944-225-41-27, REGON 366410349) moich danych kontaktowych podanych w zgłoszeniu udziału w kursie do celów marketingowych do celów marketingowych (tj. do przekazywania informacji o ofertach).

zgadzam się
nie zgadzam się
 

4. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku w celach marketingowych

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przez Marka Kosibę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą BEMA dla zdrowia – Julian Kosiba & Marek Kosiba s.c. (ul. inż. Adama Bielańskiego 15, 30-244 Kraków, NIP 944-225-41-27, REGON 366410349) nieodpłatne mojego wizerunku oraz wizerunku mojego dziecka do celów marketingowych.

zgadzam się
nie zgadzam się
UWAGA
Ze względów organizacyjnych (dostosowanie grup do wieku i umiejętności) F.H.U. BEMA - Marek Kosiba zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany terminu zajęć.
Rezerwacja miejsca na kursie jest ważna po dokonaniu płatności (gotówką, przelewem, kartą)


 
 
 
Copyright 1991-2020 r. Firma Handlowo-Usługowa BEMA Marek Kosiba | Zakaz kopiowania tekstów oraz grafik bez zgody właściciela.