MOBILNA WYPOŻYCZALNIA
KAJAKÓW TURYSTYCZNYCH

 

W ramach prowadzonej przez naszą firmę działalności oferujemy Państwu usługę mobilnej wypożyczalni kajaków turystycznych. Posiadamy 2-osobowe kajaki turystyczne Sprinter 1 firmy ROTEKO wraz z wiosłami skrętnymi firmy Dr Kajak i ze sprzętem asekuracyjnym dla osób dorosłych i ratunkowym dla dzieci (kamizelki). Dodatkowo oferujemy możliwość bezpłatnego wypożyczenia wodoszczelnego worka lub wodoszczelnej beczki (na dokumenty, telefony itp.).

 
 
     

Powyższy sprzęt, po zapoznaniu się z regulaminem i zawarciu umowy wypożyczenia, dowozimy na umówione miejsce a następnie odbieramy z miejsca zakończenia spływu.

Bezpłatnie możemy odwieźć uczestników spływu na miejsce startu (np. do pozostawionych tam samochodów).

Dla zainteresowanych oferujemy również usługę instruktora, który:

 • nauczy poruszać się kajakiem,
 • ewentualnie przejmie funkcje opiekuna na szlaku,
 • zapewni bezpieczeństwo uczestnikom podczas spływu.
 
 
 
CENNIK WYPOŻYCZALNI
(w cenę kajaka wliczone są 2 kamizelki asekuracyjne lub ratunkowe oraz 2 wiosła)
 
1 kajak
2 kajaki
3 kajaki
4 kajaki
Do 6-ciu godzin
120,00 zł/kajak
100,00 zł/kajak
90,00 zł/kajak
80,00 zł/kajak
każda następna godzina
10,00 zł/kajak
10,00 zł/kajak
10,00 zł/kajak
10,00 zł/kajak
 

Ceny dotyczą wynajmu kajaków na terenie Krakowa, w obrębie rzeki Wisły, od Tyńca do stopnia wodnego Dąbie.
Przy innych lokalizacjach startu i mety spływu należy doliczyć opłatę za transport kajaków w wysokości 2,50 zł / 1 km

CENNIK WYNAJMU INSTRUKTORA / OPIEKUNA / RATOWNIKA
NAUKA PŁYWANIA KAJAKIEM
OPIEKUN NA TRASIE SPŁYWU
RATOWNIK WODNY
80,00 zł/45 minut
80,00 zł/60 minut
50,00 zł/60 minut
 
Płatność: gotówka lub karta po podpisaniu umowy
 
 
FORMULARZ REZERWACYJNY
 
GŁÓWNY WYNAJMUJACY:
Imię i nazwisko:
Telefon kontaktowy:
Adres email:
Wiek:
Waga:
Opis umiejętności: Pływanie

Pływanie kajakiem

POZOSTALI WYNAJMUJĄCY 1:
Imię i nazwisko:
Wiek:
Waga:
Opis umiejętności: Pływanie

Pływanie kajakiem

POZOSTALI WYNAJMUJĄCY 2:
Imię i nazwisko:
Wiek:
Waga:
Opis umiejętności: Pływanie

Pływanie kajakiem

POZOSTALI WYNAJMUJĄCY 3:
Imię i nazwisko:
Wiek:
Waga:
Opis umiejętności: Pływanie

Pływanie kajakiem

POZOSTALI WYNAJMUJĄCY 4:
Imię i nazwisko:
Wiek:
Waga:
Opis umiejętności: Pływanie

Pływanie kajakiem

POZOSTALI WYNAJMUJĄCY 5:
Imię i nazwisko:
Wiek:
Waga:
Opis umiejętności: Pływanie

Pływanie kajakiem

POZOSTALI WYNAJMUJĄCY 6:
Imię i nazwisko:
Wiek:
Waga:
Opis umiejętności: Pływanie

Pływanie kajakiem

POZOSTALI WYNAJMUJĄCY 7:
Imię i nazwisko:
Wiek:
Waga:
Opis umiejętności: Pływanie

Pływanie kajakiem

PLANOWANY TERMIN WYNAJĘCIA SPRZĘTU:
Data wynajęcia:
Godzina wynajęcia:
Godzina zwrotu:
PRZEDMIOT WYNAJMU:
Kajak 2-osobowy: szt.
Wiosło: szt.
Kamizelka asekuracyjna: szt.
Kamizelka ratunkowa: szt.
Worek wodoszczelny: szt.
Beczka wodoszczelna: szt.
Szkolenie 45 min.: os.
Opiekun: os.
Ratownik wodny: os.
Transport sprzętu:
MIEJSCE I GODZINA DOSTARCZENIA I ODBIORU SPRZĘTU:
Start:
Meta:

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Marek Kosiba prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marek Kosiba Firma Handlowo Usługowa Bema (ul. inż. Adama Bielańskiego 15, 30-244 Kraków, NIP 6780054870, REGON 350002657).

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy, w tym kontaktu z klientem w związku z zawarciem i wykonaniem umowy,
 • spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa,
 • dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych z umową z klientem.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontakt z klientem w związku z zawarciem i wykonaniem umowy,
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przechowywanie dokumentacji w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa,
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora polegający na dochodzeniu ewentualnych roszczeń związanych z umową z klientem,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

4. Dane osobowe mogą być przekazywane:

 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w celu wykonania obowiązków nałożonych przepisami prawa,
 • pracownikom i współpracownikom,
 • podmiotom świadczącym usługi księgowe,
 • podmiotom zapewniającym usługi poczty elektronicznej,
 • podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową, w celu zawarcia umów ubezpieczenia uczestników wyjazdów,
 • podmiotom prowadzącym obiekty hotelarskie, w celu zakwaterowania uczestników wyjazdów,
 • biurom podróży, z którymi zostaje podjęta współpraca w celu wspólnej realizacji wyjazdów.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat liczony od momentu wykonania umowy.

6. Ma Pan/Pani prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia (w zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy w sposób zautomatyzowany), prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, jednakże tylko wówczas, gdy podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora.

7. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Przetwarzanie dokonane na podstawie zgody przed jej cofnięciem pozostaje zgodne z prawem.

8. W przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów RODO przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

9. Podanie danych jest dobrowolne, choć niezbędne do realizacji umowy.

10. Jeżeli chce Pan/Pani uzyskać informacje o przetwarzaniu danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować przez email bema@bema.krakow.pl lub listownie na adres ul. inż. Adama Bielańskiego 15, 30-244 Kraków

1. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku w celach dydaktycznych

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przez Marka Kosibę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marek Kosiba Firma Handlowo Usługowa Bema (ul. inż. Adama Bielańskiego 15, 30-244 Kraków) nieodpłatnie mojego wizerunku oraz wizerunku mojego dziecka w celach związanych z realizacją obozu (rejestracja fotograficzna i filmowa uczestnika obozu w celu analizy dydaktycznej).

zgadzam się
nie zgadzam się
 

2. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Marka Kosibę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marek Kosiba Firma Handlowo Usługowa Bema (ul. inż. Adama Bielańskiego 15, 30-244 Kraków) moich danych kontaktowych podanych w zgłoszeniu udziału w obozie sportowym do celów marketingowych (tj. do przekazywania informacji o ofertach).

zgadzam się
nie zgadzam się
 

3. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku w celach marketingowych

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przez Marka Kosibę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marek Kosiba Firma Handlowo Usługowa Bema (ul. inż. Adama Bielańskiego 15, 30-244 Kraków) nieodpłatne mojego wizerunku oraz wizerunku mojego dziecka do celów marketingowych.

zgadzam się
nie zgadzam się


 

 
 
Copyright 1991-2020 r. Firma Handlowo-Usługowa BEMA Marek Kosiba | Zakaz kopiowania tekstów oraz grafik bez zgody właściciela.
 
 
s