Szanowni Państwo!

Wraz ze zmianą pory roku, zmieniamy ofertę aktywnych niedziel. Kierujemy ją nie tylko do dzieci czy młodzieży ale również do osób dorosłych i grup zorganizowanych.

Na początku każdego tygodnia, po wcześniejszym sprawdzeniu prognozy pogody, podejmiemy decyzję o wyborze miejsca wyjazdu i programu.

Wyjeżdżać będziemy m.in. do naszego BEMA CAMP- u w Witowicach Górnych (położonym 90 km od Krakowa, pomiędzy jeziorem Czchowskim a jeziorem Rożnowskim). Wykorzystując infrastrukturę i wyposażenie naszego BEMA Camp-u oraz bogactwo przyrody Beskidu Wyspowego, aktywnie spędzimy czas a wieczorem wrócimy wypoczęci i pełni energii na nadchodzący tydzień.

Ponadto proponować będziemy wyjazdy w inne miejsca, gdzie zrealizujemy wycieczki rowerowe oraz spływy kajakowe.

TERMINY NIEDZIELNYCH WYJAZDÓW
Dzień
Program
Status
14.04.2024
Rowery
Dookoła jeziora Czorsztyńskiego
21.04.2024
Kajaki
Spływ kajakowy rzeką Nidą
23.04.2024
Kajaki
Spływ kajakowy rzeką Białą
28.04.2024
Rowery
 
12.05.2024
19.05.2024
 
26.05.2024
 
02.06.2024
   
09.06.2024
   

 

 
 
W programie aktywnych weekendów znajdą się realizowane przez nas od szeregu lat na letnich obozach:

GRY I ZABAWY REKREACYJNE - ich celem jest urozmaicenie i uatrakcyjnienie zajęć w terenie oraz czasu wolnego, jak również czerpanie przyjemności z samej zabawy i zgodnego współdziałania
w zespole.
   
KAJAKI - ich wykorzystanie pozwoli na opanowanie i doskonalenie techniki wiosłowania, którą wykorzystuje się podczas wycieczek krajoznawczych w miejsca niedostępne od strony lądu.
   
NARCIARSTWO WODNE I WAKEBOARD - mają na celu opanowanie i doskonalenie pływania na nartach wodnych, jednej narcie i wakeboardzie. W nauczaniu wykorzystywany jest headzone coaching system. Zajęcia uzupełniane są holowaniem na dmuchanych zabawkach typu "banan", "kólko"
   
TENIS - celem tych zajęć jest nauka lub doskonalenie technicznych elementów gry w tenisa ziemnego.
   
ROWERY - codzienne wycieczki rowerowe oprócz doskonalenia kondycji fizycznej realizowane są pod kątem poznania terenów rekreacyjnych.
 
 
CENA WYJAZDU
Cena dla stałych Klientów
F.H.U. BEMA /pływanie, obozy/
Cena dla pozostałych Klientów
RODZAJ PROGRAMU
200,00 zł
220,00 zł
TURYSTYKA ROWEROWA
200,00 zł
220,00 zł
TURYSTYKA KAJAKOWA
300,00 zł
330,00 zł
NARTY WODNE + WAKEBOARD + KOŁO + BANAN

TRANSPORT UCZESTNIKÓW WYJAZDU I TRANSPORT SPRZĘTU – GRATIS

 
CENA WYJAZDU OBEJMUJE:
 • realizację zaplanowanych zajęć z wykorzystaniem: kajaków, nart wodnych, rakiet tenisowych oraz innego sprzętu sportowego, wynajęcie kortów tenisowych, bilety wstępu, opłaty parkingowe, opiekę 2 instruktorów z wykształceniem pedagogicznym i uprawnieniami ratowników wodnych.
 • dostęp do „namiotodomków” w celu przebrania się, toalet i natrysków (w wariancie wyjazdu do naszego BEMA Camp-u)
 • woda, herbata i posiłek (zupa + ognisko z pieczeniem kiełbasy w wariancie wyjazdu do naszego BEMA Camp-u)
 
CENA NIE OBEJMUJE:
 • napojów i posiłku w wyjazdach, w inne miejsca niż BEMA Camp,
 • biletów wstępu do zwiedzanych obiektów lub przepraw,
 • ubezpieczenia uczestnika od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 
 
 
WAŻNE INFORMACJE
Każdy uczestnik wyjazdu powinien zabrać ze sobą:
 • strój sportowy (krótkie i długie spodnie, koszulkę, bluzę, buty sportowe, klapki),
 • kask, rękawiczki, bidon (przy opcji wyjazdu na rowery),
 • ręcznik plażowy, strój kąpielowy, ewentualnie piankę (przy opcji wyjazdu na kajaki czy narty wodne),
 • mydło, ręcznik

UWAGA transport uczestnika wyjazdu – gratis (po zaznaczeniu informacji w formularzu zgłoszenia)

Zapraszamy do cotygodniowego śledzenia naszej strony lub facebooka i wyboru oferty programowe
 
 
Formularz zgłoszeniowy:
Imię:
Nazwisko:
Miejsce zamieszkania (kod, miasto, ulica, numer):
Data urodzenia (dzień, miesiąc, rok):
Telefon kontaktowy rodzica lub opiekuna:
Adres e-mail rodzica lub opiekuna:
Opis umiejętności: Pływanie

Tenis

Inne informacje:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Marek Kosiba prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marek Kosiba Firma Handlowo Usługowa Bema (ul. inż. Adama Bielańskiego 15, 30-244 Kraków, NIP 6780054870, REGON 350002657).

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy, w tym kontaktu z klientem w związku z zawarciem i wykonaniem umowy,
 • spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa,
 • dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych z umową z klientem.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontakt z klientem w związku z zawarciem i wykonaniem umowy,
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przechowywanie dokumentacji w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa,
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora polegający na dochodzeniu ewentualnych roszczeń związanych z umową z klientem,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

4. Dane osobowe mogą być przekazywane:

 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w celu wykonania obowiązków nałożonych przepisami prawa,
 • pracownikom i współpracownikom,
 • podmiotom świadczącym usługi księgowe,
 • podmiotom zapewniającym usługi poczty elektronicznej,
 • podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową, w celu zawarcia umów ubezpieczenia uczestników wyjazdów,
 • podmiotom prowadzącym obiekty hotelarskie, w celu zakwaterowania uczestników wyjazdów,
 • biurom podróży, z którymi zostaje podjęta współpraca w celu wspólnej realizacji wyjazdów.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat liczony od momentu wykonania umowy.

6. Ma Pan/Pani prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia (w zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy w sposób zautomatyzowany), prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, jednakże tylko wówczas, gdy podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora.

7. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Przetwarzanie dokonane na podstawie zgody przed jej cofnięciem pozostaje zgodne z prawem.

8. W przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów RODO przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

9. Podanie danych jest dobrowolne, choć niezbędne do realizacji umowy.

10. Jeżeli chce Pan/Pani uzyskać informacje o przetwarzaniu danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować przez email bema@bema.krakow.pl lub listownie na adres ul. inż. Adama Bielańskiego 15, 30-244 Kraków

1. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku w celach dydaktycznych

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przez Marka Kosibę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marek Kosiba Firma Handlowo Usługowa Bema (ul. inż. Adama Bielańskiego 15, 30-244 Kraków) nieodpłatnie mojego wizerunku oraz wizerunku mojego dziecka w celach związanych z realizacją obozu (rejestracja fotograficzna i filmowa uczestnika obozu w celu analizy dydaktycznej).

zgadzam się
nie zgadzam się
 

2. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Marka Kosibę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marek Kosiba Firma Handlowo Usługowa Bema (ul. inż. Adama Bielańskiego 15, 30-244 Kraków) moich danych kontaktowych podanych w zgłoszeniu udziału w obozie sportowym do celów marketingowych (tj. do przekazywania informacji o ofertach).

zgadzam się
nie zgadzam się
 

3. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku w celach marketingowych

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przez Marka Kosibę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marek Kosiba Firma Handlowo Usługowa Bema (ul. inż. Adama Bielańskiego 15, 30-244 Kraków) nieodpłatne mojego wizerunku oraz wizerunku mojego dziecka do celów marketingowych.

zgadzam się
nie zgadzam się
   
 
4. Zgoda na bezpłatny przewóz uczestnika wyjazdu prywatnym samochodem osobowym.

Wyrażam zgodę na bezpłatny przewóz uczestnika wyjazdu prywatnym samochodem osobowym instruktora.
zgadzam się
nie zgadzam się


 

 
 
Copyright 1991-2020 r. Firma Handlowo-Usługowa BEMA Marek Kosiba | Zakaz kopiowania tekstów oraz grafik bez zgody właściciela.
 
 
s