• GRY I ZABAWY REKREACYJNE,
 • NARCIARSTWO WODNE,
 • PŁYWANIE I RATOWNICTWO WODNE,
 • PODSTAWOWE ZABIEGI RESUSCYTACYJNE Z UŻYCIEM DEFIBRYLATORA ZEWNĘTRZNEGO,
 • TENIS,
 • TURYSTYKA ROWEROWA,
 • TURYSTYKA KAJAKOWA,
 • WAKEBOARD,
     
   
 
 
07.07.2024 – 14.07.2024

POLSKA - JEZIORA / GÓRY - WITOWICE GÓRNE

Liczba uczestników obozu: 14 osób (wiek 7 – 18 lat)
Liczba kadry pedagogicznej: 2 trenerów, 1 kierownik

Rozpoczęcie obozu: 07.07.2024 (niedziela) / godz. 17.00 / dojazd we własnym zakresie
Zakończenie: 14.07.2024 (niedziela) / godz. 14.00 / wyjazd we własnym zakresie

Cena obozu: 

 • 1 888,00 zł
 • 1 793,60 zł - zniżka 5% dla Klientów naszych zajęć pływackich w sezonie 2023/2024, letnich obozów sportowych
  w 2023 r., zimowych obozów sportowych w 2024 r.
 • 1 699,20 zł - zniżka 10% dla Klientów wybierających uczestnictwo w 2 obozach.
 

         MIEJSCE POBYTU

Baza obozowa BEMA CAMP to miejsce, specjalnie przygotowane dla realizacji autorskich programów rekreacyjnych. BEMA CAMP znajduje się we wsi Witowice Górne, położonej w Beskidzie Wyspowym, 90 km od Krakowa, na trasie do Nowego Sącza, pomiędzy Czchowem a Łososiną Dolną. Leży z dala od głównych dróg, w bliskim sąsiedztwie rzeki Łososiny, lasu oraz jezior: Czchowskiego i Rożnowskiego.

Zakwaterowanie uczestników obozu ma miejsce w 4-osobowych lub 6-osobowych „namioto-domkach”, wyposażonych w łóżka piętrowe i łóżka polowe oraz szafy. W namiotach mieszkalnych jest tylko światło akumulatorowe. Toaleta oraz natrysk /oczywiście z ciepłą wodą/ znajduje się w estetycznych, skanalizowanych kabinach. W osobnym namiocie znajduje się kuchnia ze stołówką, która pełni również funkcję świetlicy. Ten namiot jest zelektryfikowany.

Teren BAMA CAMP-u jest ogrodzony i oświetlony. Wyposażony jest w trawiaste boiska do siatkówki, piłki nożnej, koszykówki i speedmintona. Po zmroku uruchamiane jest letnie kino. Dla rowerów przeznaczony jest osobny, zadaszony namiot.

Wyżywienie na obozie ma formę samodzielnie przygotowywanych śniadań, podwieczorków i kolacji przez uczestników obozu, pod opieką instruktorów, z gotowych produktów spożywczych, do bezpośredniego spożycia. Obiady zorganizowane są na zasadzie cateringu.

 

 
 
CEL OBOZU

Celem obozu jest zaproponowanie uczestnikom, sprawdzonych przez nas i lubianych przez dotychczasowych Klientów, form aktywnego wypoczynku. Poza kondycją fizyczną i jej wpływem na zdrowie będziemy na obozie kształtować istotne życiowe umiejętności : interpersonalne, samooceny i samokontroli, podejmowania decyzji, odpowiedzialności za siebie i innych.

Codzienne wycieczki rowerowe, oprócz doskonalenia kondycji fizycznej, pozwolą na poznanie okolicy oraz są środkiem transportu wykorzystywanym do dojazdu na zajęcia z tenisa ziemnego.

Zajęcia z kajakarstwa, nart wodnych, wakebordu, pływania na dmuchanych zabawkach za motorówką pozwolą na opanowanie technik tych sportów wodnych oraz nabycie umiejętności bezpiecznego zachowania się w środowisku wodnym.

Propozycja zakwaterowania w obszernych „namioto-domkach”, pozwoli uczestnikom zamieszkać komfortowo a równocześnie poznać smak obozowego życia.

Samodzielne przygotowywanie posiłków (śniadań, podwieczorków i kolacji pod opieką instruktorów) pozwoli uczestnikom obozu poznać wiedzę na temat zdrowego odżywiania oraz da możliwość realizowania swoich pomysłów kulinarnych.
 
 
SCHEMATYCZNY PLAN ZAJĘĆ - GRUPA DYŻURNA: A
 
GODZINA
RÓŻNE
GRY I ZABAWY
NARTY WODNE
KAJAKI
ROWERY
TENIS
WYKŁAD
07.00
POBUDKA
GRUPY DYŻURNEJ - A
   
07.30
PRZYGOTOWANIE
ŚNIADANIA - GR. A
   
07.30
POBUDKA
   
08.00
ŚNIADANIE
   
09.00
 
09.30
B
A
 
10.00
B
A
 
10.30
B
A
 
11.00
A
B
 
11.30
A
B
 
12.00
A
B
 
12.30
A
B
 
13.00
OBIAD
 
13.30
 
14.00
 
14.30
 
15.00
A
B
 
15.30
A
B
 
16.00
A
B
 
16.30
A
B
 
17.00
B
A
 
17.30
B
A
 
18.00
B
A
 
18.30
PRZYGOTOWANIE
KOLACJI - GR. A
B
   
19.00
KOLACJA
       
19.30
       
20.00
     
A, B
20.30
     
A, B
21.00
KINO PLENEROWE – GR. A, B
 
     
21.30
KINO PLENEROWE – GR. A, B
 
     
22.00
KINO PLENEROWE – GR. A, B
 
       
22.30
CISZA NOCNA
           
 
 
SCHEMATYCZNY PLAN ZAJĘĆ - GRUPA DYŻURNA: B
 
GODZINA
RÓŻNE
GRY I ZABAWY
NARTY WODNE
KAJAKI
ROWERY
TENIS
WYKŁAD
07.00
POBUDKA
GRUPY DYŻURNEJ - B
   
07.30
PRZYGOTOWANIE
ŚNIADANIA - GR. B
   
07.30
POBUDKA
   
08.00
ŚNIADANIE
   
09.00
 
09.30
WYJAZD NA NARTY WODNE
A, B
 
10.00
A, B
 
10.30
A, B
 
11.00
A, B
 
11.30
A, B
 
12.00
A, B
 
12.30
A, B
 
13.00
OBIAD NA PLAŻY
A, B
 
13.30
A, B
 
14.00
A, B
 
14.30
A, B
 
15.00
A, B
 
15.30
A, B
 
16.00
A, B
 
16.30
A, B
 
17.00
A, B
 
17.30
POWRÓT
 
18.00
 
18.30
PRZYGOTOWANIE
KOLACJI - GR. B
   
19.00
KOLACJA
       
19.30
       
20.00
A, B
     
20.30
A, B
     
21.00
KINO PLENEROWE – GR. A, B
 
     
21.30
KINO PLENEROWE – GR. A, B
 
     
22.00
KINO PLENEROWE – GR. A, B
 
       
22.30
CISZA NOCNA
           
 
 
PLANOWANA KADRA PEDAGOGICZNA
     
Marek Kosiba
Julian Kosiba
 
 
   
 
 
 
SKŁADNIKI CENY OBOZU
Przedstawiona powyżej oferta cenowa zawiera:
 • zakwaterowanie i wyżywienie 4 x dziennie,
 • ubezpieczenie NNW,
 • 24-godzinną opiekę pedagogiczną i opiekę lekarską na wezwanie,
 • środki opatrunkowe,
 • drobny serwis rowerowy,
 • codziennie 11-godzinne, zorganizowane zajęcia dydaktyczne,
 • codzienne, godzinne zajęcia tenisa ziemnego na kortach otwartych,
 • całodzienne, jednorazowe, zajęcia pływania na dmuchanych zabawkach za motorówką, na nartach wodnych, wakeboardzie,
 • wycieczki m.in. zamek w Tropiu, Czchowie, lotnisko w Łososinie,
 • wycieczki rowerowe po trasach dostosowanych do możliwości fizycznych uczestników obozu,
 • wycieczki kajakowe po jeziorze Czchowskim lub Rożnowskim,
 • 2 koszulki na zajęcia w terenie,
 • wynajęcie kortów tenisowych,
 • korzystanie ze sprzętu sportowego: rakiet tenisowych kajaków, nart wodnych i wakeboardu i "kółka", „banana”, holowanych za motorówką,
 • wykorzystanie sprzętu asekuracyjnego,
 • korzystanie ze sprzętu rekreacyjnego
 

Opis zajęć znajduje się na stronie: http://www.bema.krakow.pl/obozy_letnie.html

 
 
WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w obozie jest:
1. Wiek powyżej 7 lat i umiejętność samoobsługi.
2. Telefoniczny lub osobisty kontakt z F.H.U. BEMA.
3. E-mailowa rezerwacja miejsca w formie wypełnienia i wysłania formularza zgłoszenia.
4. Posiadanie umiejętności pływania, potwierdzone przez organizatora obozu.
5. Wpłata zaliczki w wysokości 600,00 zł do 7 dniu po otrzymaniu umowy.
6. Wpłata pozostałych kosztów do dnia 01.06.2024 r.

Uwaga. F.H.U. BEMA - Marek Kosiba zastrzega sobie prawo odwołania obozu w przypadku niewystarczającej liczby uczestników.

.

 
 

Od roku 2011 wszystkie nasze wyjazdy są objęte programem "Bezpieczne obozy".

 
 
Formularz zgłoszeniowy:
Imię:
Nazwisko:
Miejsce zamieszkania (kod, miasto, ulica, numer):
Data urodzenia (dzień, miesiąc, rok):
Telefon kontaktowy rodzica lub opiekuna:
Adres e-mail rodzica lub opiekuna:
Opis umiejętności: Pływanie

Tenis

Inne informacje:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Marek Kosiba prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marek Kosiba Firma Handlowo Usługowa Bema (ul. inż. Adama Bielańskiego 15, 30-244 Kraków, NIP 6780054870, REGON 350002657).

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy, w tym kontaktu z klientem w związku z zawarciem i wykonaniem umowy,
 • spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa,
 • dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych z umową z klientem.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontakt z klientem w związku z zawarciem i wykonaniem umowy,
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przechowywanie dokumentacji w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa,
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora polegający na dochodzeniu ewentualnych roszczeń związanych z umową z klientem,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

4. Dane osobowe mogą być przekazywane:

 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w celu wykonania obowiązków nałożonych przepisami prawa,
 • pracownikom i współpracownikom,
 • podmiotom świadczącym usługi księgowe,
 • podmiotom zapewniającym usługi poczty elektronicznej,
 • podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową, w celu zawarcia umów ubezpieczenia uczestników wyjazdów,
 • podmiotom prowadzącym obiekty hotelarskie, w celu zakwaterowania uczestników wyjazdów,
 • biurom podróży, z którymi zostaje podjęta współpraca w celu wspólnej realizacji wyjazdów.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat liczony od momentu wykonania umowy.

6. Ma Pan/Pani prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia (w zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy w sposób zautomatyzowany), prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, jednakże tylko wówczas, gdy podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora.

7. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Przetwarzanie dokonane na podstawie zgody przed jej cofnięciem pozostaje zgodne z prawem.

8. W przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów RODO przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

9. Podanie danych jest dobrowolne, choć niezbędne do realizacji umowy.

10. Jeżeli chce Pan/Pani uzyskać informacje o przetwarzaniu danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować przez email bema@bema.krakow.pl lub listownie na adres ul. inż. Adama Bielańskiego 15, 30-244 Kraków

1. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku w celach dydaktycznych

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przez Marka Kosibę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marek Kosiba Firma Handlowo Usługowa Bema (ul. inż. Adama Bielańskiego 15, 30-244 Kraków) nieodpłatnie mojego wizerunku oraz wizerunku mojego dziecka w celach związanych z realizacją obozu (rejestracja fotograficzna i filmowa uczestnika obozu w celu analizy dydaktycznej).

zgadzam się
nie zgadzam się
 

2. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Marka Kosibę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marek Kosiba Firma Handlowo Usługowa Bema (ul. inż. Adama Bielańskiego 15, 30-244 Kraków) moich danych kontaktowych podanych w zgłoszeniu udziału w obozie sportowym do celów marketingowych (tj. do przekazywania informacji o ofertach).

zgadzam się
nie zgadzam się
 

3. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku w celach marketingowych

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przez Marka Kosibę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marek Kosiba Firma Handlowo Usługowa Bema (ul. inż. Adama Bielańskiego 15, 30-244 Kraków) nieodpłatne mojego wizerunku oraz wizerunku mojego dziecka do celów marketingowych.

zgadzam się
nie zgadzam się
POLSKA - JEZIORA / GÓRY - WITOWICE GÓRNE


 

 
 
Copyright 1991-2020 r. Firma Handlowo-Usługowa BEMA Marek Kosiba | Zakaz kopiowania tekstów oraz grafik bez zgody właściciela.