Analizując nasze wieloletnie doświadczenia w organizacji  i realizacji sportowych obozów, wcześniejsze obecnie próby wkraczania w dorosłe życie przez dzieci i młodzież, oczekiwania rodziców lub opiekunów dotyczące bezpieczeństwa uczestników naszych obozów spowodowały, że przy organizacji letniego i zimowego wypoczynku postanowiliśmy wdrożyć
PROGRAM
"BEZPIECZNE OBOZY"
 

Programy obozów, obejmujące wyjazd, pobyt i powrót, są konstruowane zgodnie z obowiązującym prawem, zasadami
i normami. Odpowiedzialni za ich realizację to pracownicy biur turystycznych w osobach rezydentów, kierownik grupy będący pracownikiem F.H.U. BEMA oraz instruktorzy i trenerzy prowadzący zajęcia, zatrudnieni przez naszą firmę. Wszystkie w/w osoby mają za zadanie przede wszystkim czuwać nad zdrowiem i bezpieczeństwem uczestników obozu, realizacją zaakceptowanej oferty,  a kierownik grupy, instruktorzy i trenerzy dodatkowo nad realizacją programu dydaktycznego i wychowawczego.

Wybór biura turystycznego jak również członków kadry pedagogiczno - dydaktycznej ma zagwarantować realizację oczekiwań uczestników imprezy. Zarówno biura turystyczne jak i F.H.U. BEMA posiadają stosowne ubezpieczenia gwarancyjne, jak
i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności oraz ewentualnie wadliwego wykonania czynności.

Wszyscy uczestnicy obozów ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia /na obozach zagranicznych/ i utraty bagażu /na obozach zagranicznych/. Osoby biorące udział w szkoleniu obowiązkowo muszą się ubezpieczyć od odpowiedzialności cywilnej, a na obozach zagranicznych posiadać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Na letnich obozach wykorzystywany jest atestowany sprzęt sportowy i asekuracyjny. Przed wyjazdem na obóz rowery uczestników muszą obowiązkowo przejść przegląd w serwisie. Każdy z uczestników jest zobowiązany do uczestniczenia w zajęciach z turystki rowerowej w kasku rowerowym.

Również przed wyjazdem na obóz zimowy należy obowiązkowo przygotować w serwisie sprzęt narciarski lub snowboardowy. Udział w zajęciach na obozie jest możliwy tylko z wykorzystaniem kasku.

W trosce o bezpieczeństwo oraz zgodnie z założeniami rekreacji dla zdrowia, w czasie trwania naszych obozów, obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz używania narkotyków. Zakaz ten będzie starannie egzekwowany. Obowiązkiem kadry pedagogicznej będzie całodobowa kontrola jakości wypoczynku uczestników obozu, nawet pełnoletnich.
W sytuacji podejrzenia spożywania alkoholu lub użycia narkotyków , ze względów bezpieczeństwa, uczestnik obozu zostanie skonsultowany  w odpowiedniej placówce medycznej.

Udowodnienie spożywania alkoholu lub używania narkotyków spowoduje konieczność poniesienia kosztów konsultacji lekarskiej i ewentualnych działań medycznych oraz:
- natychmiastowe usunięcie z obozu na koszt rodziców - na obozach krajowych,
- odsunięcie od zajęć na 24 godziny - na obozach zagranicznych,
- natychmiastowe poinformowanie o zaistniałym fakcie rodziców lub opiekunów, jak również o braku możliwości uczestniczenia   w kolejnych obozach BEMA.

Z uwagi na skutki  w mniejszym stopniu wpływające na bezpieczeństwo, palenie papierosów spowoduje poinformowanie rodziców lub opiekunów o tym fakcie oraz brak możliwości uczestniczenia w kolejnych obozach.

Mamy nadzieje, że nasz program "Bezpieczne obozy" przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa uczestników wyjazdów, a jego istnienie i realizacja spowoduje zainteresowanie się naszymi obozami tylko tych osób, które chcą zdrowo i efektywnie wykorzystać zaproponowaną ofertę.
 

 

 
 
Copyright 1991-2020 r. Firma Handlowo-Usługowa BEMA Marek Kosiba | Zakaz kopiowania tekstów oraz grafik bez zgody właściciela.