MAJOWY WEEKEND
(z gwarancją odwołania wyjazdu i zwrotu kosztów
w przypadku zapowiadanej, deszczowej pogody)
     
 
 • gry i zabawy
 • tenis
 • turystyka kajakowa
 • turystyka rowerowa
     
   
 
 
01.05.2020 – 03.05.2020
POLSKA - JEZIORA / GÓRY - WITOWICE GÓRNE

Liczba uczestników obozu: 12 osób (wiek 7 – 16 lat)
Liczba kadry pedagogicznej: 2 trenerów

Rozpoczęcie obozu: 01.05.2020 (piątek) godz. 9.00 (wyjazd z Krakowa)
Zakończenie: 03.05.2020 (niedziela) godz. 18.00 (przyjazd do Krakowa)
Cena obozu: 450,00 zł


 

         MIEJSCE POBYTU
Baza obozowa BEMA CAMP to nasze nowo stworzone miejsce specjalnie dla realizacji autorskich programów rekreacyjnych. BEMA CAMP znajduje się we wsi Witowice Górne, położonej w Beskidzie Wyspowym, 90 km od Krakowa, na trasie do Nowego Sącza, pomiędzy Czchowem a Łososiną Dolną. Leży z dala od głównych dróg, w bliskim sąsiedztwie rzeki Łososiny, lasu oraz jezior: Czchowskiego i Rożnowskiego.

Zakwaterowanie uczestników obozu będzie miało miejsce w 4-osobowych „namioto-domkach”, wyposażonych w polowe łóżka oraz szafy. Toalety oraz natryski /oczywiście z ciepłą wodą/ znajdują się w estetycznych kabinach. Ośrodek posiada również namiot, w których znajduje się kuchnia ze stołówka oraz świetlica wyposażona w telewizor z programami satelitarnymi, projektor multimedialny, komputery.

Wyżywienie będzie miało formę samodzielnie przygotowywanych śniadań, podwieczorków i kolacji przez uczestników obozu, pod opieką instruktorów, z gotowych produktów spożywczych do bezpośredniego spożycia. Obiady będą zorganizowane na zasadzie cateringu.

 
 
SKŁADNIKI CENY OBOZU
Przedstawiona powyżej oferta cenowa zawiera:
 • zakwaterowanie i wyżywienie 4 x dziennie,
 • ubezpieczenie NNW,
 • 24-godzinną opiekę pedagogiczną i opiekę lekarską na wezwanie,
 • środki opatrunkowe,
 • drobny serwis rowerowy,
 • codziennie 11-godzinne, zorganizowane zajęcia dydaktyczne,
 • wycieczkę rowerową do zamku w Tropsztynie,
 • wynajęcie kortów tenisowych i codzienne, 60 minutowe zajęcia nauki lub doskonalenia gry w tenisa ziemnego,
 • korzystanie ze sprzętu sportowego : rakiet tenisowych, kajaków,
 • wykorzystanie sprzętu asekuracyjnego,
 • korzystanie ze sprzętu rekreacyjnego,
 • płyta DVD ze wszystkimi zdjęciami z wyjazdu.
 

Uwaga:
Każdy uczestnik obozu musi posiadać własny rower i kask.
Transport uczestników wyjazdu i rowerów – GRATIS

 
 
WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w obozie jest:
1. Wiek od 7 lat i umiejętność samoobsługi.
2. Telefoniczny lub osobisty kontakt z F.H.U. BEMA.
3. E-mailowa rezerwacja miejsca w formie wypełnienia i wysłania formularza
zgłoszenia.
4. Posiadanie polisy oc w życiu prywatnym.
5. Posiadanie umiejętności pływania, potwierdzone przez organizatora obozu.
7. Wpłata kosztów do 7 dniu od przesłania formularza zgłoszenia.

Uwaga. F.H.U. BEMA - Marek Kosiba zastrzega sobie prawo odwołania obozu w przypadku niewystarczającej liczby uczestników.

 

Od roku 2011 wszystkie nasze wyjazdy są objęte programem "Bezpieczne obozy".

 
 
Formularz zgłoszeniowy:
Imię:
Nazwisko:
Miejsce zamieszkania (kod, miasto, ulica, numer):
Data urodzenia (dzień, miesiąc, rok):
Telefon kontaktowy rodzica lub opiekuna:
Adres e-mail rodzica lub opiekuna:
Opis umiejętności: Pływanie

Tenis

Inne informacje:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Marek Kosiba prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marek Kosiba Firma Handlowo Usługowa Bema (ul. inż. Adama Bielańskiego 15, 30-244 Kraków, NIP 6780054870, REGON 350002657).

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy, w tym kontaktu z klientem w związku z zawarciem i wykonaniem umowy,
 • spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa,
 • dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych z umową z klientem.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontakt z klientem w związku z zawarciem i wykonaniem umowy,
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przechowywanie dokumentacji w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa,
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora polegający na dochodzeniu ewentualnych roszczeń związanych z umową z klientem,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

4. Dane osobowe mogą być przekazywane:

 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w celu wykonania obowiązków nałożonych przepisami prawa,
 • pracownikom i współpracownikom,
 • podmiotom świadczącym usługi księgowe,
 • podmiotom zapewniającym usługi poczty elektronicznej,
 • podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową, w celu zawarcia umów ubezpieczenia uczestników wyjazdów,
 • podmiotom prowadzącym obiekty hotelarskie, w celu zakwaterowania uczestników wyjazdów,
 • biurom podróży, z którymi zostaje podjęta współpraca w celu wspólnej realizacji wyjazdów.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat liczony od momentu wykonania umowy.

6. Ma Pan/Pani prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia (w zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy w sposób zautomatyzowany), prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, jednakże tylko wówczas, gdy podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora.

7. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Przetwarzanie dokonane na podstawie zgody przed jej cofnięciem pozostaje zgodne z prawem.

8. W przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów RODO przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

9. Podanie danych jest dobrowolne, choć niezbędne do realizacji umowy.

10. Jeżeli chce Pan/Pani uzyskać informacje o przetwarzaniu danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować przez email bema@bema.krakow.pl lub listownie na adres ul. inż. Adama Bielańskiego 15, 30-244 Kraków

1. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku w celach dydaktycznych

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przez Marka Kosibę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marek Kosiba Firma Handlowo Usługowa Bema (ul. inż. Adama Bielańskiego 15, 30-244 Kraków) nieodpłatnie mojego wizerunku oraz wizerunku mojego dziecka w celach związanych z realizacją obozu (rejestracja fotograficzna i filmowa uczestnika obozu w celu analizy dydaktycznej).

zgadzam się
nie zgadzam się
 

2. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Marka Kosibę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marek Kosiba Firma Handlowo Usługowa Bema (ul. inż. Adama Bielańskiego 15, 30-244 Kraków) moich danych kontaktowych podanych w zgłoszeniu udziału w obozie sportowym do celów marketingowych (tj. do przekazywania informacji o ofertach).

zgadzam się
nie zgadzam się
 

3. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku w celach marketingowych

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przez Marka Kosibę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marek Kosiba Firma Handlowo Usługowa Bema (ul. inż. Adama Bielańskiego 15, 30-244 Kraków) nieodpłatne mojego wizerunku oraz wizerunku mojego dziecka do celów marketingowych.

zgadzam się
nie zgadzam się


 

 
 
Copyright 1991-2020 r. Firma Handlowo-Usługowa BEMA Marek Kosiba | Zakaz kopiowania tekstów oraz grafik bez zgody właściciela.