WTORKOWE I SOBOTNIE WYJAZDY
SZKOLENIOWO-REKREACYJNE

NARCIARSTWO BIEGOWE

 

Zapraszamy na wtorkowe i sobotnie wyjazdy, na narty biegowe, połączone z nauką oraz wycieczkami rekreacyjnymi.

 
TERMINY NIEDZIELNYCH WYJAZDÓW
Miesiąc
Wtorek
Sobota
Grudzień
01, 08, 15, 22
05, 12, 19
Styczeń
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
Luty
02, 09
06, 27
Marzec
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
 
 
 
WTORKOWE I SOBOTNIE SZKOLENIA GRUPOWE
 • wtorek - szkolenie + wycieczka rekreacyjna, w godzinach 11.00 - 15.00,
 • sobota – szkolenie + wycieczka rekreacyjna, w godzinach 15.00 – 20.00,
 • zajęcia w grupach liczących do 8 osób,
 • cena obejmuje : 60-minutowe zajęcia szkoleniowe + 3-godzinna wycieczka na nartach biegowych pod kierunkiem instruktora, ciepłą herbatę, batonik,
 • cena nie obejmuje ubezpieczenia NNW i OC oraz ewentualnego karnetu uprawniającego do wejścia na tor narciarski,
 • transport – gratis.
 
 
WTORKOWE I SOBOTNIE WYJAZDY REKREACYJNE POD OPIEKĄ INSTRUKTORA
 • wtorek - wycieczka rekreacyjna, w godzinach 11.00 - 15.00,
 • sobota – wycieczka rekreacyjna, w godzinach 15.00 – 20.00,,
 • cena obejmuje : 5-godzinna wycieczka na nartach biegowych pod organizacyjnym kierunkiem instruktora, ciepłą herbatę, batonik,
 • cena nie obejmuje ubezpieczenia NNW i OC oraz ewentualnego karnetu uprawniającego do wejścia na tor narciarski,
 • transport – gratis.
 
 
SZKOLENIA INDYWIDUALNE
 • 60 minutowe zajęcia szkoleniowe + 3-godzinna wycieczka na nartach biegowych pod kierunkiem instruktora, ciepłą herbatę, batonik,
 • cena obejmuje : wynajęcie instruktora,
 • cena nie obejmuje ubezpieczenia NNW i OC,
 • transport z miejsca zamieszkania i powrót (w granicach administracyjnych Krakowa) - gratis
 
 
 
 
CENNIK NIEDZIELNYCH WYJAZDÓW
 
Cena dla stałych Klientów
F.H.U. BEMA /pływanie, obozy/
Cena dla pozostałych Klientów
Szkolenie grupowe
120,00 zł
150,00 zł
Rekreacja pod opieką instruktora
60,00 zł
80,00 zł
Szkolenie indywidualne
– max. 2 os.
490,00 zł
 
 
 
Formularz zgłoszeniowy:
Imię:
Nazwisko:
Miejsce zamieszkania (ulica, numer, kod, miasto):
Data urodzenia (dzień, miesiąc, rok):
Telefon kontaktowy rodzica lub opiekuna:
Adres e-mail rodzica lub opiekuna:
Opis umiejętnośœci: Narty biegowe


Inne informacje:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Marek Kosiba prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marek Kosiba Firma Handlowo Usługowa Bema (ul. inż. Adama Bielańskiego 15, 30-244 Kraków, NIP 6780054870, REGON 350002657).

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy, w tym kontaktu z klientem w związku z zawarciem i wykonaniem umowy,
 • spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa,
 • dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych z umową z klientem.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontakt z klientem w związku z zawarciem i wykonaniem umowy,
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przechowywanie dokumentacji w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa,
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora polegający na dochodzeniu ewentualnych roszczeń związanych z umową z klientem,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

4. Dane osobowe mogą być przekazywane:

 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w celu wykonania obowiązków nałożonych przepisami prawa,
 • pracownikom i współpracownikom,
 • podmiotom świadczącym usługi księgowe,
 • podmiotom zapewniającym usługi poczty elektronicznej,
 • podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową, w celu zawarcia umów ubezpieczenia uczestników wyjazdów,
 • podmiotom prowadzącym obiekty hotelarskie, w celu zakwaterowania uczestników wyjazdów,
 • biurom podróży, z którymi zostaje podjęta współpraca w celu wspólnej realizacji wyjazdów.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat liczony od momentu wykonania umowy.

6. Ma Pan/Pani prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia (w zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy w sposób zautomatyzowany), prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, jednakże tylko wówczas, gdy podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora.

7. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Przetwarzanie dokonane na podstawie zgody przed jej cofnięciem pozostaje zgodne z prawem.

8. W przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów RODO przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

9. Podanie danych jest dobrowolne, choć niezbędne do realizacji umowy.

10. Jeżeli chce Pan/Pani uzyskać informacje o przetwarzaniu danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować przez email bema@bema.krakow.pl lub listownie na adres ul. inż. Adama Bielańskiego 15, 30-244 Kraków

1. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku w celach dydaktycznych

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przez Marka Kosibę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marek Kosiba Firma Handlowo Usługowa Bema (ul. inż. Adama Bielańskiego 15, 30-244 Kraków) nieodpłatnie mojego wizerunku oraz wizerunku mojego dziecka w celach związanych z realizacją obozu (rejestracja fotograficzna i filmowa uczestnika obozu w celu analizy dydaktycznej).

zgadzam się
nie zgadzam się
 

2. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Marka Kosibę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marek Kosiba Firma Handlowo Usługowa Bema (ul. inż. Adama Bielańskiego 15, 30-244 Kraków) moich danych kontaktowych podanych w zgłoszeniu udziału w obozie sportowym do celów marketingowych (tj. do przekazywania informacji o ofertach).

zgadzam się
nie zgadzam się
 

3. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku w celach marketingowych

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przez Marka Kosibę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marek Kosiba Firma Handlowo Usługowa Bema (ul. inż. Adama Bielańskiego 15, 30-244 Kraków) nieodpłatne mojego wizerunku oraz wizerunku mojego dziecka do celów marketingowych.

zgadzam się
nie zgadzam się
 

4. Zgoda na bezpłatny przewóz uczestnika wyjazdu prywatnym samochodem osobowym.

Wyrażam zgodę na bezpłatny przewóz uczestnika wyjazdu prywatnym samochodem osobowym instruktora.

zgadzam się
nie zgadzam się


 

 
 
Copyright 1991-2020 r. Firma Handlowo-Usługowa BEMA Marek Kosiba | Zakaz kopiowania tekstów oraz grafik bez zgody właściciela.
 
 
s